Selimiye Camii İç Mimari Özellikleri                

 

 
 
Selimiye Camii İç Mimari Özellikleri
 

"Selimiye'deki mekân büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yer yüzündeki bütün yapılardan üstündür"

Selimiye Camii'nin altyapının üç katlı birinci kademesinde, yapının dört tarafı, değişik revak kompozisyonlarıyla çevrilidir. Yan cephede bu revaklar ve onların üzerindeki iki katlı pencere düzeni, iki minarenin kaidelerini birbirine bağlayan bir korkulukla biter.

 
 

Bunun üzerinde, geriye çekilmiş katta, iç mekânın kübik alt sınırının kemerleri ve onların içindeki perde duvarlar vardır. Bunun üzerinde sekizgen çardağın kemerlerini kapayan dolgu duvarları yeniden geriye çekilerek kubbeye geçiş hazırlanmıştır. Çardağı destekleyen payandalar da bu harekete uyacak şekilde yukarıya doğru uzanır ve çok eğik bir yüzeyle sonlanır.

Bunun üzerindeki üçüncü katta ise, sekizgen çardağın kemerlerini dışarıya yansıtan pencere-yarım kubbe geçişi gelmektedir. Bu hareketler yapının tektonik (Bir sanat yapıtının yüzeyini dolduran çizgi, kütle ve hacimlerin bütünü) kurgusunu kubbe altına kadar getirirler. Bu piramidal yapı, payanda kuleleriyle daha da yükselerek kubbe kasnağını kucaklar.

 
 

Kubbe çevresinde, statik amaçlarla yapılmış hissi veren kubbeli payanda kulelerinin içleri boştur. Görsel amaçlarla tasarlanmışlar ve kubbenin alışılmış yalınlığını dinamik bir profile dönüştürmüşlerdir. Böylece kubbenin altındaki düzeylerde, kemerlerle yarım kubbelerin alternasyonunun ritmine yapının genel plastiğinde etkili olan ikinci ritim eklenmiştir.

Değişik boyut ve biçimdeki öğelerin düzenlenişi daha küçük mimari ayrıntılarda, sövelerde, silmelerde de vardır. Yapı cephelerinde farklı öğelerin yarattığı dinamizme ve gerilime karşın, caminin tümel etkisi olağanüstü bir dengeyi ifade eder. Yapının ayrıntıları, silmelerin, kornişlerin sürekliliği, daha eski tarihli örneklere göre Selimiye'de daha fazladır.

 
 

Altyapı küpü, galerilere ve galerilerin üstündeki büyük kemerlere karşılık gelen iki basamak oluşturmaktadır. Böyle bir kütle tasarımında pencereler alışılan kurgulara girmezler. Selimiye'nin cephe ve pencere düzenleri de ona göre tasarlanmıştır.